ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ & ΤΑΙΝΙΕΣ

1500+ Κανάλια θα είναι ενεργά κατά την δοκιμαστική περίοδο.

Οι δόκιμες IPTV προσφέρονται για να βοηθήσουν εσάς να ελέγξετε τον εξοπλισμό σας αν είναι συμβατός καθώς και την ποιότητα των καναλιών.
Κατά την περίοδο δοκιμής πιθανών κάποια από τα κανάλια να παραμένουν ανενεργά για αποφυγή κατάχρησης.
Διάρκεια Δοκιμής 3 ΩΡΕΣ από την στιγμή που ενώνεστε. Μέγιστος χρόνος παρακολούθησης κάθε καναλιού είναι 3 λεπτά!

________________________________________________________

________________________________________________________

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

XBMC KODI

________________________________________________________

________________________________________________________

VLC

________________________________________________________

ENIGMA2

________________________________________________________

ANDROID